Издаването на фентъзи детски книги – изпитания и предизвикателства, виртуозни импровизации и модерни послания [= Lachezar Georgiev. Issuace of fantasy books for children – trials and challenges virtuo-like improvisations and modern and messages]. // С ъ в р е м е н н а т а фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции : Сб. Доклaди от кръгла маса / Състав. Р. Петрова. – Сливен: РБ "С. Доброплодни"; ИК Жажда, 2015, с. 91–114. Двуезична публикация: на български и на английски език. ISBN 978-619-7239-02-7


Георгиев, Лъчезар (2015) Издаването на фентъзи детски книги – изпитания и предизвикателства, виртуозни импровизации и модерни послания [= Lachezar Georgiev. Issuace of fantasy books for children – trials and challenges virtuo-like improvisations and modern and messages]. // С ъ в р е м е н н а т а фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции : Сб. Доклaди от кръгла маса / Състав. Р. Петрова. – Сливен: РБ "С. Доброплодни"; ИК Жажда, 2015, с. 91–114. Двуезична публикация: на български и на английски език. ISBN 978-619-7239-02-7 Сливен, Регионална библиотека "Сава Доброплодни", 2015


 Изследване върху съвременната фентъзи книга и европейското детско книгоиздаване, свързано с публикуването на фентъзи издания за деца и тийнейджъри. Публикацията е двуезична: на български и на английски език. Сборникът е от научна кръгла маса с международно участие в рамките на ХVII национален фестивал на детската книга – Сливен, 11–13 май 2015 г.
  Статия
 фентъзи, детски книги, фентъзи издания, книгоиздаване, поредици, автори
 Издадено
  18865
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/