„Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика”


Начева-Маркова, Нина (1999) „Професионално – педагогически и интелектуално – нравствени качества на учителя по музика” Педагогически Алманах, 1, 2/ 1998,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Съвременните изисквания за реализация на личността в областта на педагогическата дейност са несъмнено сложни. Трудността на функцията произтича от теоретико-практическия характер на учебния процес. Решаващ фактор за професионалната реализация на учителя по музика се явява синтеза между тясно-професионалната и общопедагогическата подготовка.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1886
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/