Георгиев, Лъчезар. Загадъчният нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. ISSN 978-619-7221-08-4


Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. Загадъчният нобелист : Писателят José Saramago в България [The enigmatic Nobel Prize winner: The writter Jose Saramago in Bulgaria]. – София : АН-ДИ, 2017. – 134 с. : с ил. : рез на англ. : Пространно резюме на португалски ез. ISSN 978-619-7221-08-4 София: АН-ДИ, 2017. - 134 с. : ил. ISBN 978-619-7221-08-4


 Монографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев включва предговор, шест глави и заключение. С резюме на английски и пространно резюме на португалски език. Посветена е на творчеството и преводните книги на лауреата на Нобелова награда за литература от 1998 г. Жузе Сарамагу на български език. .
  Монография
 писател, автор, книги, издателства, поредици, преводни издания, португалска книга в България, фондация"Жузе Сарамагу".


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18856
 Лъчезар Георгиев

3. Рецензия:Николов, Г. Н. Критика: Загадъчният нобелист: Така е нарекъл новата си книга Лъчезар Георгиев. // Д у м а (София), № 57, 28 март 2018, с. 21. ISSN 0861-1343

1. Рецензия: Валериева, Стела. „Загадъчният нобелист“ – вече и в ръцете на българския читател. // И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 31-37.

2. Отзив:Проф. Лъчезар Георгиев за идеите на Сарамагу. // М о н и т о р, № , 12-13 авг. 2017, с. 45. ISSN 1311-9699 Отзив на редакцията на изданието.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/