Гайдова, Р. Устойчивост и прогресивност в националните и европейските концепции по технологично образование в предучилищен етап - публична лекция, представена по повод придобиване на академична длъжност "професор".


Гайдова, Радка (2016) Гайдова, Р. Устойчивост и прогресивност в националните и европейските концепции по технологично образование в предучилищен етап - публична лекция, представена по повод придобиване на академична длъжност "професор".


 В контекста на ключовите компетентности се цели постигане на начално ниво на икономическа грамотност и предприемаческа култура като елемент от общообразователната подготовка на обучаваните. Предприемаческата култура следва да се разглежда като резултат от развитието на лична инициативност и предприемчивост.
  Доклад
 устойчивост, прогресивност, концепции, технологично образование, технологична подготовка, образователни етапи ( предучилищен)
 Непубликувано
  18855
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/