Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад.


Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Възходът и предизвикателствата пред предучилищното образование в България -пленарен доклад. Eлектронен сборник с доклади от Международна научна конференция "„Нови концепции и перспективи за развитие на предучилищното образование след 2015 г.” и Х научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", МОН, РУО-В. Търново, ВТУ-Педагогически факултет, Велико Търново, 12-14 юни, 2017; 978-619-7281-28-6


 Докладът представя предизвикателствата пред предучилищното образование в България, произтекли от ЗПУО, 2015 и Наредба №5 за познавателното съдържание в предучилищен етап.
  Доклад
 предизвикателства, учители, управление на предучилищното образование, партньорства,педагогически практики, шанс за всяко дете.
 Издадено
  18854
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/