„Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (1998) „Развитието на метроритмичния усет – средство за стимулиране на интелектуалната дейност в часовете по солфеж” Педагогически алманах,1,2/1998, Университетско Издателство „Св. св. Кирил и и Методий”


 Развитието на метроритмичния усет е свързано със сложен и интензивен мисловен процес. То касае както музикалното, така и интелектуалното развитие на обучаваните.
  Студия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1885
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/