Печатарското дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност : [Студия]. - В: Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 6 [за 2014]. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 159–206. С резюме на англ. ез. ISSN 0204-6369


Георгиев, Лъчезар (2015) Печатарското дело в България след Първата световна война : Столични и извънстолични печатници с принос за родната книжовност : [Студия]. - В: Трудове на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. Т. 6 [за 2014]. Обществени комуникации и информационни науки. – В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 159–206. С резюме на англ. ез. ISSN 0204-6369 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 159-206. ISSN 0204-6369 Реферирано издание Реферирано издание


 В студията се изследват тенденциите в печатните комуникации и развитието на българските печатници в София, Пловдив, Шумен, Русе, Велико Търново, Ямбол, Свищов, Провадия, Разград, Търговище, Казанлък, Бяла Слатина, Карнобат, Айтос, Дупница, Г. Оряховица, Трявна, Павликени, Елена, Троян, Плевен, Кюстендил. Разглежда се ускореното развитие на Държавна печатница – София от Балканските войни до бомбардировките на 30 март 1944 г., разрушили сградата ѝ, и накратко се коментира нейното възстановяване. Правят се обобщаващи изводи и оценки.
  Студия
 печатници, издателства, полиграфия, структури, издания, книги, вестници, списания


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18849
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/