Oптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи


Видиновски, Милен (2015) Oптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. - Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.


 Заедно с нарастването на популярността на катеренето се засили и научният интерес към този спорт. В своя стремеж към самоусъвършенстване, независимо дали го практикуват за развлечение и удоволствие или за високо спортно майсторство, хората, занимаващи се с катерене, е необходимо да водят организиран тренировъчен процес. С популяризирането на катеренето и включването на състезания за деца, юноши и девойки в спортния календар, научните интереси се насочват към проблемите, свързани с обучението и тренировката при децата и подрастващите Ето защо се появява и голяма необходимост от литература за специализирани тренировъчни методики в катеренето. Същевременно е налице нуждата от систематизиране на знанията от отделните научни изследвания в областта на катеренето и от практическия опит, описан в специализираната популярна литература.
  Дисертация
 спортно катерене, тренировъчен процес,
 
  18846
 Милен Видиновски

1. Гечева, М. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес при 13-14-годишни баскетболистки.Дисертационен труд, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/