Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст


Легкоступ, Магдалена (2017) Принципът за цялостност в катехизическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст Сб. „Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2011-2015 г.“, Варненска и Великопреславска Света Митрополия, Издателство „Зограф“, Варна, 2017, с. 269-276. ISBN - 978-954-91187-3-5. COBISS.BG-ID - 1284506596


 
  Доклад
 цялостност, катехизически проповеди, св. Кирил Йерусалимски, св. Йоан Златоуст


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  18844
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/