Георгиев, Лъчезар Стела В. Георгиева.Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : Резюмета на англ., испански и португалски език : с ил. ISBN 978-619-7221-05-3 ISBN 978–619–7221–05–3 С резюме на английски, португалски и испански език и с кратки биогр. данни за двамата автори. Включени са следните статии от автора: Eвропейски процеси в издателския бизнес и детската книга;Импровизации и модерни послания при издаването на фентъзи детски книги; За илюстрацията и орнаментиката на българската детска книга.


Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар Стела В. Георгиева.Пътища на детската книга. – София : АН-ДИ, 2015. – 200 с. : Резюмета на англ., испански и португалски език : с ил. ISBN 978-619-7221-05-3 ISBN 978–619–7221–05–3 С резюме на английски, португалски и испански език и с кратки биогр. данни за двамата автори. Включени са следните статии от автора: Eвропейски процеси в издателския бизнес и детската книга;Импровизации и модерни послания при издаването на фентъзи детски книги; За илюстрацията и орнаментиката на българската детска книга. София: издателство АН-ДИ, 2015 ISBN 978-619-7221-05-3


 Изданието е изследване върху европейските и световните процеси, свързани с детската книга, детското книгоиздаване и проблемите на четенето за деца. Включва и студии върху илюстрацията и графичния дизайн на българската детска книга.
  Монография
 книга, детско книгоиздаване, детско четене, илюстрация, композиция на книгата, графичен дизайн, библиотеки, издателства


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18840
 Лъчезар Георгиев

1. Рец.: Две корици – много „Пътища на детската на книга“ (Арт културните събития накратко). // Монитор, № 5716, 23 декември 2015, с. 23; Кремена Попова. Излезе от печат „Пътища на детската книга“. // Издател, 2015, № 1–2, с. 56-57. Пътища на детската книга. Автор: Лъчезар Георгиев, Стела В. Георгиева. Раздел: Медии и комуникации. Изд. АН-ДИ, 2015. ISBN 9786197221053 // http://knigabg.com/index.php Златина Димитрова. Преподаватели от ВТУ изследват детската книга по света. // Янтра днес (В. Търново), № 41, 29 февр. 2016 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/