„Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика”


Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежи и диктовки в помощ на кандидат - студентите за специалност Музикална педагогика” Солфежи и диктовки в помощ в помощ на кандидат-студентите за специалност„Музикална педагогика”, В.Търново, 1997г.


 Помагалото е предназначено за кандидат-студентите по специалността Музикална педагогика от педагогическите ВУЗ-ове. Пригоден е както за самоподготовка, така и за преподавателите. Включените нотни примери имат универсално предназначение.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1884
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/