Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата.


Легкоступ, Магдалена (2015) Катехизацията на възрастни като актуален проблем на Църквата. CD сборник с доклади от Секция Православен богословски факултет на Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015.


 Ако искаме християните днес да бъдат част от живота на църковната общност, а не индивидуалисти във вярата, е необходимо предприемане на големи усилия за провеждането на реална и ефективна катехизация в общоцърковен национален контекст. Катехизация, която би била в състояние да въведе и възрастните, и по-младото поколение в живота на общността на Божия народ. Смятам, че основният приоритет днес е формиране на образователна църковна среда в енорията. Поставянето на акцент именно върху литургичната катехеза, адресирана към възрастните, които са в състояние да я пренесат в семейството при възпитанието на децата и подрастващите, единствено може да гарантира доброто бъдеще на Българската православна църква.
  Доклад
 Катехизация, възрастни, образователна църковна среда, енория, Църква
 Издадено
  18837
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/