Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи


Легкоступ, Магдалена (2016) Културното многообразие и обучението по религия в европейските образователни системи Мултикултурният човек : сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство ; Общество, образование и култура / [състав. Станислав Боянов] ; [ред. кол. Георги Марков ... и др.]. София : ИК Гутенберг, 2016, с. 648–674. ISBN - 978-619-176-080-0. COBISS.BG-ID - 1554440916


 Настоящото изследване изяснява актуалното състояние на обучението по религия в Европейския съюз (ЕС) и идентифицира предизвикателствата пред училищното изучаване на религия като принос към интеркултурното и гражданско образование на младите хора.
  Студия
 обучение по религия, европейски образователни системи, културно и етническо разнообразие
 Издадено
  18835
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/