Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела Асенова). ISBN 978-954--524-852-8


Георгиев, Лъчезар (2012) Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева; в книгата: Стела Асенова). ISBN 978-954--524-852-8 В. Търново: Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2012


 Книгата е включена в издателската поредица на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий": Библиотека "Книгоиздаване". Представя изследвания - студии и статии, по проблемите на историята и теорията на българското книгоиздаване, обхващайки значителен период от ХIХ:век до началото на новото хилядолетие. С предговор на съставителя проф. д-р Лъчезар Георгиев.
  Книга
 книга, книгоиздаване , графичен дизайн, техническо редактиране, илюстриране на изданията


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  18834
 Лъчезар Георгиев

1. Жейнов, Иво Георгиев. Русе като столица на книгопечатането : 1864 – 1948 / Иво Жейнов. - Русе : Дунав прес, 2014. - 400 с. Цит.:Българско книгоиздаване : Христоматия : Авторски текстове. / Състав. Лъчезар Георгиев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 332 с. : с ил. (съавт. със Стела В. Георгиева)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/