Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите. В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0; COBISS.BG-ID 1269277924


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Зелена светлина за игрите. В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0; COBISS.BG-ID 1269277924 В. Търново: „Фабер“, 2014, 82 с. ISBN: 978-619-00-0156-0


 Предназначението на тази книга е да научи децата на умения и игри, които да усъвършенстват техните способности или, както се изразяват психолозите, да придобият емоционална интелигентност или емоционален коефициент. Добавяйки дневна доза “зеленина” в ежедневието на децата, книгата се стреми да бъде предпоставка за създаване на незабравими спомени от игрите сред природата и най-вече – да ги направи щастливи! Предложени са игри, подходящи за реализиране на открито, за Зелени училища, за модулно обучение в началния етап на основната образователна степен.
  Учебник / Учебно помагало
 подвижни игри, модулно обучение, зелени училища


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18832
 Милена Алексиева

2. Петкова, Мирослава. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ПО ПОДВИЖНИ ИГРИ. Педагогически алманах, ВТУ

1. Чипева, М. Методика за развитие на физическата дееспособност на 11-16 годишни ученици чрез бегови упражнения за издръжливост. Дисертационен труд, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/