„Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес”


Начева-Маркова, Нина (1997) „Синкретизма в изкуството и интегралния подход в музикално-възпитателния процес” Проблеми на обучението в началното училище, Университетско издателство, В. Търново, 1997г.


 Неограничени са възможностите на интегралния подход в музикално-възпитателния процес. Според съвременните учебни програми той е насочен към постигане на глобалната цел – естетическо възпитание.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1883
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/