Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век.


Русанов, Росен (2013) Теократичните принципи на папоцезаризма през IV-V век. Ние в науката и науката в нас, Конференция и сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Издателство Фабер, (стр.549-558), ISBN 978-954-400-982-3.


 
  Доклад
 
 Издадено
  18824
 Росен Русанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/