Какво четат великотърновци? Анализ на най-четените статии в онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС”


Стефанов, Тихомир (2017) Какво четат великотърновци? Анализ на най-четените статии в онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС” Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, 8.06. – 9.06.2017


 През последните години тече своеобразна дискусия защо криминалните новини се радват на най-голяма популярност след промените от 10 ноември 1989 година. Поставихме си за цел да проверим дали наистина най-четени са криминалните дописки, като за целта се възползвахме от статистиката на онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС”, областен всекидневник на Велико Търново. В доклада е направен анализ на новинарските предпочитания на великотърновци и влиянието на социалните мрежи върху интереса към определени новини.
  Доклад
 Сайт, Вестници, Интернет, Медии, Четения
 Под печат
  18822
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/