"Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - "Духовна култура", № 3, С., 2003 (стр. 17-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124.


Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - "Духовна култура", № 3, С., 2003 (стр. 17-29), ISSN 0324-1173; COBISS.BG-ID 1119633124. София


 
  Статия
 св. Йоан Лествичник, покаяние, аскетическо богословие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  18821
 Свилен Тутеков

1. Кенанов, Д., Гавазова, Н. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 442 стр. Тутеков, Свилен. Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник. – Духовна култура, № 3, 2003, 17-29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/