„Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ”


Начева-Маркова, Нина (1997) „Солфежът – средство за интелектуално развитие в специализираните паралелки по музика на СОУ” Педагогически алманах, 1, 2/ 1997г., Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”


 Застъпени са проблеми от психологически, музикален и естетически характер. Те присъстват при постигане на една от глобалните цели – интелектуално развитие.
  Студия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1882
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/