Страни-членки на АСЕАН


Матеев, Илиян (2017) Страни-членки на АСЕАН Велико Търново: изд. "Фабер", 2017 г., 303 стр., ISBN: 978-619-00-0587-1, (COBISS.BG-ID 1281006564)


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  18818
 Илиян Матеев

1. Dandolov, D., INDOCHINA: 20-21 CENTURY. BG: V.T.: Faber Publishers. 2019. 132 p. ISBN: 978-619-00-0928-3 (цитирания на страници 14, 20, 43, 45, 47, 71, 74, 116 и 121)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/