Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 640 с. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов).


Мутафова, Красимира (2003) Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 640 с. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. (Сборник. Ред. колегия К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов). Велико Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  18815
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/