България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 654 с. ISBN 954-524-280-9 (Сборник. Ред. колегия Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов.).


Мутафова, Красимира (2001) България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 654 с. ISBN 954-524-280-9 (Сборник. Ред. колегия Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов.). Велико Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  18813
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/