Фактори за развитие и пространствена организация на образователната система в община Велико Търново


Къцаркова, Ралица (2009) Фактори за развитие и пространствена организация на образователната система в община Велико Търново В: сб. "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", том ІІІ, В. Търново, 2009


 
  Статия
 
 Издадено
  18811
 Ралица Къцаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/