„Емоционалното и рационалното в учебновъзпитател-ния процес по музика”


Начева-Маркова, Нина (1995) „Емоционалното и рационалното в учебновъзпитател-ния процес по музика” Педагогически алманах, 1, 2/ 1995, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Постигането на връзка между емоционалното и рационалното води до висока ефективност в обучението. Емоционалното има интуитивен характер, а рационалното – интелектуален.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1881
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/