Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра.


Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда. -София: Комитет за опазване на околната среда, 1988.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  18809
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/