Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра.


Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. -В: Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда, С., 1988.


 
  Доклад
 
 
  18809
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/