Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем.


Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI, В. Търново, 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624.


 
  Статия
 
 
  18808
 Атанас Дерменджиев

1. Куманова, Александра, Мариана Метова. Библиография на сп. "Издател" 2002-2013 - за неговата 20-годишнина. -В: Издател, т. 17, бр. 1, 2015, с. 28-44, ISSN 1310-4624

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/