Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем.


Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI. - В. Търново: 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624. COBISS.BG-ID 116571404


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 
  18808
 Атанас Дерменджиев

1. Куманова, Александра, Мариана Метова. Библиография на сп. "Издател" 2002-2013 - за неговата 20-годишнина. -В: Издател, т. 17, бр. 1, 2015, с. 28-44, ISSN 1310-4624 Цит. на с. 33.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/