Бержел, Жан-Луи. Обща теория на правото.


Дундов, Тенчо (1999) Бержел, Жан-Луи. Обща теория на правото. Благоевград, Ка „Л-ка“ ООД


 
  Превод
 
 Издадено
  18806
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/