„За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж”


Начева-Маркова, Нина (1994) „За музикалната памет и развитието й чрез обучението по солфеж” Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, том 6, кн. 4.


 Развитието на музикалната памет е съществено условие за професионалното реализиране на съвременния музикален педагог. Обучението по солфеж предоставя широки възможности за решавнето на този педагогически проблем.
  Статия
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1880
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/