Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд.


Дундов, Тенчо (2001) Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд. Съвр. право, № 5


 
  Статия
 
 Издадено
  18799
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/