Ценно и полезно изследване.


Дундов, Тенчо (2000) Ценно и полезно изследване. Съвр. право, № 1


 
  Статия
 
 Издадено
  18798
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/