Правовата държава и регулиране на стопанската дейност.


Дундов, Тенчо (1990) Правовата държава и регулиране на стопанската дейност. Бюл. ВИ на МВР, № 4


 
  Статия
 
 Издадено
  18797
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/