От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава.


Дундов, Тенчо (1990) От идеята за правовата дьржава - кьм формиране на демократична правова държава. Диалог, № 5


 
  Статия
 
 Издадено
  18795
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/