Законодателство и правова държава.


Дундов, Тенчо (1990) Законодателство и правова държава. Диалог, № 9


 
  Статия
 
 Издадено
  18794
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/