Философски проблеми на социалистическата правова държава. (Материали от кръгла маса).


Дундов, Тенчо (1989) Философски проблеми на социалистическата правова държава. (Материали от кръгла маса). Бюл. СЮБ, № 6


 
  Статия
 
 Издадено
  18792
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/