Усъвършенствуване на законодателството.


Дундов, Тенчо (1989) Усъвършенствуване на законодателството. Държ. и право, № 11


 
  Статия
 
 Издадено
  18791
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/