Същност и изграждане на социалистическата правова държава.


Дундов, Тенчо (1989) Същност и изграждане на социалистическата правова държава. В: Сборник материали МВР


 
  Статия
 
 Издадено
  18790
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/