„Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения”


Начева-Маркова, Нина (1990) „Актуализиране музикалната подготовка на студентите от педагогическите висши учебни заведения” Научна организация на обучението във ВУЗ, Резюмета на доклади от ХVІІІ методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ, Пловдив, 1990г


 За осъвременяване музикалната подготовка на студентите от педагогическите специалности в областта на музикалното изкуство е необходимо изясняване на психологическите процеси, комплексна музикална подготовка и даване приоритет на художествено-емоционалната същност на учебния процес по музика.
  Доклад
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  1879
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/