Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението.


Дундов, Тенчо (1989) Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението. В: Год. Инст. МВР


 
  Статия
 
 Издадено
  18789
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/