Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава.


Дундов, Тенчо (1989) Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава. В: Сб. материали


 
  Статия
 
 Издадено
  18787
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/