Обект на правонарушението.


Дундов, Тенчо (1988) Обект на правонарушението. В: Год. Инст. по науките за държ. и правото


 
  Статия
 
 Издадено
  18786
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/