Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум.


Дундов, Тенчо (1988) Начини на гласуване и правното им значение при избор, отзоваване и референдум. Държ. и право, № 11


 
  Статия
 
 Издадено
  18785
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/