Съдебна власт. [Сборник].


Дундов, Тенчо (2006) Съдебна власт. [Сборник]. Благоевград, Юриспрес


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18783
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/