Въведение в правото.


Дундов, Тенчо (1998) Въведение в правото. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18780
 Тенчо Дундов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/