Аз уча пиано


Бочева, Стефка (1992) Аз уча пиано Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Сборникът е учебно пособие по задължително пиано за студентите от Педагогически факултет, с който съставителят си поставя за задача да обхване обучението от запознанството с инструмента до изграждане на умения и навици при владеенето му и употребата му в училищната практика.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  1878
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/