Типизацията при създаването на нормативните юридически актове.


Милкова, Димитринка (2003) Типизацията при създаването на нормативните юридически актове. В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби


 
  Статия
 
 Издадено
  18770
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/