Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения


Бочева, Стефка (1994) Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения Изд. ВТУ, Русе


 В процеса на обучение по пиано малката пиеса не е само методическа литература за придобиване на инструментални сръчности. Чрез нея като се тръгне от идеята за художествен резултат адекватен на търсения образ да се постигне максимална ефективност за кратко време.
  
 -
 
  1877
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/