Някои проблеми на системата на юридическите актове и тяхното значение за преустройството на правната надстройка.


Милкова, Димитринка (1989) Някои проблеми на системата на юридическите актове и тяхното значение за преустройството на правната надстройка. Год. СУ. Юрид. фак., 82


 
  Статия
 
 Издадено
  18766
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/