Значение на общотеоретичното изследване на юридическите актове.


Милкова, Димитринка (1985) Значение на общотеоретичното изследване на юридическите актове. Год. СУ. Юрид. фак., 78


 
  Статия
 
 Издадено
  18765
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/