За главното в духовната характеристика на юриста днес.


Милкова, Димитринка (1989) За главното в духовната характеристика на юриста днес. Държава и право, № 5


 
  Статия
 
 Издадено
  18764
 Димитринка Милкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/